Vilkår

Vilkår og betingelser for kjøp av tjenester og produkter

Når du handler produktene og tjenestene på denne nettsiden, samtykker du til følgende vilkår:

GENERELLE VILKÅR
Alle tjenester og produkter på denne siden blir levert i Oslo. Dersom kunden ønsker en spesiell avtale om gjennomføring av kurs/målsøm utenfor Oslo, ta kontakt på e-post for avtale.

SYKURS
Alle sykurs holdes i Oslo som beskrevet på kurssidene. Kjøp av sykurs på nettsiden er å anse som bindende påmelding. Kjøp av kurs refunderes ikke.
Dersom påmeldt deltaker ikke kan møte på kurs grunnet sykdom eller tilsvarende, kan det betalte beløpet bli omgjort til gavekort. Gavekortet gjelder dra fra kjøpsdato for det aktuelle kurset, og gjelder på kurs og tjenester solgt på nettsiden.

MÅLSØM
Tjenestene Målsøm kjole/drakt/skjørt leveres etter avtale med kunden. Etter kjøp av tjenesten via nettsiden, blir kunden kontaktet på e-post for å avtale første møte. Fra første møte til ferdigstillelse av plagget må kunden påregne minimum 1mnd. Kunden kan komme med ønsker om deadline som samsvarer med betingelsen over. Hvor lang til som vil trengs til ferdigstillelse vil variere fra kunde til kunde, og prosjekt til prosjekt. Kunden får skissert estimert tidsbruk etter første møte, og blir løpende orientert om framdriften underveis i prosjektet.

Oppstart av tjenesten skal skje innen en 6mnd periode fra kjøp. Dersom dette ikke skjer grunnet kjøperen, faller kravet om å gjennomføre tjenesten bort.

Kjøpet kan ikke refunderes, men summen kan omgjøres til GAVEKORT på sykurs dersom kunden ønsker det.

GAVEKORT

Gavekort kjøpt på nettsiden gjelder for den summen og den typen kurs som er spesifisert på kortet. Det er mulig å benytte gavekortet på andre kurs/tjenester ved å sende en skriftlig forespørsel på e-post.

Gavekortet må benyttes innen en periode på 12 mnd fra kjøpedato.
Hvordan gavekortet skal benyttes er spesifisert på selve kortet.

Gavekort refunderes ikke.